Phân biệt 3 loại gỗ công nghiệp phổ biến: MFC, MDF và HDF